สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559


ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถทางวิชาการ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย และการละคร
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย-หญิง))
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (บาสเกตบอล)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เทควันโด)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (แบดมินตัน)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ฟุตซอล)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น (ชาย))
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เทเบิลเทนนิส)
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262